28.03.2019
PROJEKT OBLIKOVANJA INTERIERJA

Kako poteka proces oblikovanje interierja v studiju Elementare
Več o tem...

oblikovanje interierja v Elementare studiu

 

 

 

 

Izvedeli smo že kdo je oblikovalec interierja, sedaj pa nas zanima še, kaj točno pri projektu interierja dobimo in kakšna je časovna premica.

Oblikovanje interierja poteka v vsakem studiju malo drugače in tudi pri vsaki stranki individualno prilagojeno. Je intimen proces, kjer je ključno dobro ujemanje med oblikovalcem in končnimi uporabniki. Spodnji zapis predstavlja zaporedje, ki se ga ponavadi držimo v Elementare. Ne pozabimo pa, da je fleksibilen in prilagodljiv 😉

Pa začnimo na začetku. Na točki 0.

0. informativno srečanje

Igor Elementare

 

Kot že zgoraj zapisano, je oblikovanje interierja intimen proces, kjer je ključno dobro ujemanje med oblikovalcem in končnim uporabnikom. Uvodno, informativno druženje v našem salonu tako služi za obojestransko spoznavnaje. Končni uporabnik spozna naše preteklo delo ter proces. Obratno, mi spoznamo končnega uporabnika, njegove navade, stil in pričakovanja. Srečanje poteka v Elementare salonu pohištva. Na ta način imamo že na prvem sestanku možnost, da skupaj pogledamo primere dobrega in tudi slabega oblikovanja pohištva ter prostora. Na sestanku določimo vsebino projekta in osnovne smernice. Nato stranka preko elektronske pošte prejme kratek povzetek pogovora, časovnico in ponudbo, skladno z dogovorjenim v roku 1-3 dni.

Na sestanek se je potrebno naročiti. Oblikovalci namreč nismo stalno prisotni v pisarni, temveč opravljamo tudi t.i. terensko delo – gremo na ogled, meritve, obiščemo salon s keramiko in drugo.

Torej, pokličete na našo telefonsko številko, pošljete elektronsko pošto ali izpolnite kontaktni obrazec.

Poleg predloga termina srečanja vas bomo prosili tudi za:

  1. osnovni tloris prostora, ki ga želite opremiti (če je na voljo, v kakršnemkoli formatu)
  2. fotografije obstoječega stanja (če gre za prenovo ali opremljanje obstoječega novega objekta oz. če so na voljo)
  3. dwg izris (če je na voljo)
  4. 2-3 referenčne fotografije ambientov, ki so vam všeč

Za omenjene podatke prosimo zato, da okvirno ocenimo, o čem se bomo pogovarjali, da se lahko že predhodno nekoliko poglobimo v prostor in smo na srečanju lahko bolj konkretni.

1. FAZA 

FAZA_1_izris_obstoječega_2D
Primer izrisa obstoječega stanja po opravljenih meritvah

 

 

 

 

 

FAZA_1_funkcionalna_razporeditev_2D
Primer izrisa predloga funkcinalne razporeditve interierja na tlorisnem nivoju

 

 

 

FAZA_1_funkcionalna_razporeditev_2D_PRIPISI
Primer pripisov za boljše razumevanje predloga razporeditve

 

Po usklajenem dogovoru o vsebini projekta, nato v roku 10-15 delovnih dni, pripravimo gradivo za prvi delovni sestanek, ki vsebuje:

  • izris obstoječega stanja. V primeru, da prostor, ki ga želite opremiti že vsebuje svoje končne gabarite jih pridemo preverit in nato pripravimo izris obstoječega stanja. V primeru, da gre za opremo objekta, ki še ne obstaja ali zaradi kakšnega drugega vzroka meritev ne moremo opraviti, naredimo izris glede na prejete dimenzije.

  • izris enega ali več predlogov funkcinalne zasnove prostora na tlorisnem nivoju. Odvisno od dogovorjenega in opcij prostora.

  • pripis prednosti in slabosti predlaganega skupaj s kratkim opisom.

Sledi srečanje v našem salonu, kjer skupaj predebatiramo in pregledamo opcije. Pred tem, pa vse zgoraj omenjeno, prejmete na elektronsko pošto, da lahko v miru pregledate in se pripravite na srečanje.

Po sestanku pripravimo korekture in vam jih posredujemo v potrditev preko elektronske pošte. V tem delu se prva faza lahko že zaključi, ali pa se izvede še izris mikrolokacij inštalacij. Sami omenjeni izris sicer raje izrišemo v tretji fazi (po zaključku točnega izbora svetil in vseh pohištvenih elementov), vendar zaradi časovne stiske večkrat osnovno shemo izvedemo že v prvem delu. Zavedati pa se je potrebno, da nima enakih detajlov (regulacija jakosti svetlobe – stikalo ali tipalo, popolna prilagoditev končnemu izboru svetil, tipu pametnih inštalacij, inp.).

Vedno poskrbimo za čim bolj berljive in pregledne načrte. Zakaj? Ker nikoli ne vemo, kdo bo primoran brati naše izrise. Posledično stranka prejme izris z legendo in pozicijami ter izris z vsemi pripisi in opisi. Odvisno od zahtevnosti objekta ločimo tudi zrcalni tloris stropa. Takšen tloris tako pokaže zgolj pozicije svetil oz. inštalacij na stropu.

 

FAZA_1_funkcionalna_razporeditev_2D_mikrolokacije
Prikaz izrisa mikrolokacij električnih in vodovodnih inštalacij

 

FAZA_1_funkcionalna_razporeditev_2D_mikrolokacije_PRIPISI
Prikaz izrisa mikrolokacij električnih in vodovodnih inštalacij s pripisi

 

2. FAZA

Opazili ste lahko, da se v prvi fazi nismo dotaknili stila opremljanja. Seveda mora oblikovalec že od začetka vsaj okvirno vedeti kateri stil vam je blizu, vendar ga do druge faze skorajda ne upoštevamo. Do takrat se namreč ukvarjamo zgolj s funkcinalnimi potrebami, kot so zadostne količine shranjevalnega volumna, ustrezni ergonomski prehodi, maksimalna izraba prostora glede na želje in potrebe končnih uporabnikov.

V drugi fazi pa se že dotaknemo barv, materialov in volumnov ambienta. Barvna shema, ki je določena preko skupne komunikacije, je v prvem delu še brez točnih kod barv. Zgolj usmeritev na virtualni ravni. Kasneje, v fazi popisa pa se posamezni barvi doda tudi koda po RAL ali NCS lestvici. Tako ni dileme o kateri barvi govorimo. Tako za pleskarja kot mizarja ali tapetnika.

 

 

FAZA_2_priprava_barvne_sheme
Primer prikaza barvne sheme z že določenimi kodami barv in izbranimi fotografijami drugih materialov v prostoru

 

 

Kolaž barv nam prikaže ujemanje in razpoloženje ambienta. Za boljšo predstavo pa poskrbijo vizualizacije oz. 3D izrisi. Sami v vizualizacijah vedno uporabljamo realne materiale ter realne produkte. Saj si s tem olajšamo delo za naprej in hkrati poskrbimo, da so vsi uporabljeni elementi dobavljivi in vizualizacijo lahko pretvorimo v popis ter kasneje tudi v izvedbo.

Vizualizacije doma, se tako kot vseh detajlov, lotimo skupaj s stranko. Na način, da pripravimo osnutek, ki ga z vami delimo v slikovni ali video različici, odvisno od zahtevnosti projekta. Osnutke nato skupaj pregledamo v našem salonu in določimo korekture, detajle. Sledi izvedba končnega prikaza ambienta.

 

 

FAZA_2_osnovni_3D_ptičja
Primer prikaza vizualizacije iz ptičje perspektive

 

 

FAZA_2_osnovni_3D_pogledi
Primer prikaza vizualizacije ambienta in detajla skritega znotraj omare

 

 

V drugi fazi se je zaradi časovnice običajno že potrebno odločiti o izboru končnih tlakov. Posledično je potrebno pripraviti izris in izbor, ki je sicer del tretje faze – popisa. Odvisno od dogovora lahko primeren matrial najdemo na spletu, tako da si ga stranke lahko ogledajo same v salonih ponudnikov – pridobijo lahko tudi vzorec, ki ga preverimo. Lahko pa ponudnika talnih oblog obiščemo skupaj.

Zakaj je izris polaganja tlakov in stenskih oblog zelo pomemben? Ker definira osnovo. Poskrbi za izenačitev ravnin. Posebno problematični so stiki dveh materialov. Hkrati s pomočjo izrisov poskrbimo za racionalno porabo materiala, usklajeno z estetiko (rezanje keramike, smer polaganja).

 

 

FAZA_2_priprava_polaganje_tlakov_2d
Primer izrisa polaganja keramike

 

 

FAZA_2_priprava_polaganje_tlakov_3D
Primer izrisa polaganja keramike v 3D nivoju, za boljšo predstavo

 

3. FAZA

 

V predhodnih dveh fazah smo določili funkcionalno in vizualno podobo projekta. Sedaj pa je to potrebno materializirati in seveda pridobiti tudi finančni okvir. Tukaj potrebujemo nekoliko več časa za izvedbo, saj je potrebno pridobiti ponudbe tudi od drugih izvajalcev – časovni okvir ni odvisen zgolj od oblikovalca. Ampak tudi od odzivnosti drugih vključenih v projekt. Seveda, odvisno od zahtevnosti projekta in dogovora med oblikovalcem in končnim uporabnikom. Popis se lahko izdela za posamezne sklope (pohištvo, svetila, obloge… ), najbolje pa kar za vse skupaj. V tem delu lahko že določimo tudi vrednost mizarskih izrisov. Vemo namreč že katere pohištvene kose bo potrebno izvesti po meri. Same izrise pa nato pripravimo v izvedbenem delu projekta.

 

 

FAZA_3_popis
Primer prikaza popisa (opis produkta, material, količina in cena)

 

 

4. FAZA

 

Sedaj pa prestopimo še v izvedbeni del projekta. Tipske elemente se lahko že naroči – dobavni roki so namreč dolgi od 6-10 tednov, kar je potrebno upoštevati (nujno pred naročilom potrebno preveriti dimenzije na objektu!). Medtem pa se pripravi načrte za elemente po meri in pridobi ponudbo s strani izvajalca (mizar, kovinar, steklar – odvisno od potreb projekta).

 

 

FAZA_4_mizarski_načrti
Primer mizarskega načrta TV elementa, na podlagi katerega se lahko pridobi konkretna ponudba mizarja

5. FAZA

Zadnja na našem seznamu, vendar prva, ki jo nato stranka potrebuje za začetek prenove. Verjeli ali ne, bolje je, da se prenove ne lotite, dokler ni določeno vse česar se dotaknemo v predhodnih fazah. Prenova je namreč kompleksen projekt, pri katerem je potrebno uskladiti kar nekaj procesov in deležnikov. Dobro pripravljeni načrti, z jasno definiranimi detajli lahko bistveno olajšajo realizacijo.

V tem delu strnemo vse detajle, ki so pomembni za izvajalce, na podlagi katerih se lahko pridobi ponudbe za izvedbo gradbeno-obrtniških del.

 

 

 

 

FAZA_5_-priprava-izvedbenih-načrtov-prenove_tloris
Primer prikaza izvedbenih načrtov mikrolokacij inštalacij v kuhinji

 

 

FAZA_5_-priprava-izvedbenih
Primer prikaza izvedbenih načrtov premikov inštalacij v kuhinji

 

 

FAZA_5_-priprava-izvedbenih-načrtov-prenove_tloris_oplesk
Primer prikaza definicije opleska in stenskih oblog

 

 

FAZA_5_-priprava-izvedbeni
Primer prikaza definicije stenske obloge

 

 

Skorajda smo pozabili na fazo 6 🙂 Izvedbo! Le ta je odvisna od vsake predhodne odločitve in dogovora med oblikovalcem in končnim uporabnikom. Ponujamo namreč več opcij sodelovanja pri izvedbi. Odvisno od razpoložljivega proračuna, izbora izvajalcev in dobaviteljev.

Ne boste verjeli, ampak tako kot končni uporabniki, tudi oblikovalci nestrpno pričakujemo vsak zaključen detajl in še posebno – nasmešek na obrazu strank, do te faze že lahko rečemo, dobrih znancev, lahko tudi prijateljev.

 

 

Dnevna soba, Hiša R

Toliko na kratko in široko 🙂 Povprečno izvedba celotnega projekta (projektnega dela in usklajevanja – ne fizične realizacije) traja od 45 – 75 delovnih dni. Odvisno od medsebojne usklajenosti.

Z oblikovanjem interierja se povprečen človek sreča enkrat do trikrat v življenju. Posledično je popolnoma razumljivo, da se je težko znajti znotraj pestre ponudbe. Še posebno, ker so odločitve dolgoročne. Zato smo tukaj mi, ki se s tegobami prenove, opremljanja ali gradnje, srečujemo na dnevni bazi. Povezujemo mnenja in ugotovitve izkušenj posameznikov, z ergonomskimi pravili in dobavljivo ponudbo. Smo nekakšen medij med arhitekti, industrijo, lokalno izvedbo in končnimi uporabniki.

Za več informacij smo vam z veseljem na voljo znotraj delovnega časa salona Elementare.

 

Gea El Habashy, oblikovalka interierja